Bewindvoering

Beschermingsbewind is een wettelijke beschermingsmaatregel en is bedoeld ter bescherming van het vermogen en inkomen van de persoon die onder bewind is gesteld. Bewindvoering schept een overzicht in financiële situaties die complex en problematisch zijn. Op deze manier zorgt de bewindvoerder er mede voor dat er een positieve bijdrage wordt geleverd aan het bieden van rust aan de onderbewindgestelde. Hierdoor kan deze persoon zich weer concentreren op andere zaken die belangrijk zijn in zijn/haar leven.  

Bij beschermingsbewind openen wij voor u een nieuwe bankrekening op uw eigen naam die wij als beheerrekening zullen gebruiken. Op deze rekening worden de inkomsten bijgeschreven en hiervan betalen wij uw vaste lasten en overige verplichtingen. Naast de beheerrekening open wij ook voor u een zakgeldrekening op uw eigen naam met eventueel een pinpas.

Taak van de bewindvoerder

De taak van de bewindvoerder is het beheren en beschermen van het vermogen van een cliënt. Bij de start wordt in samenspraak een budgetplan opgesteld. Indien het budgetplan niet sluitend is zal uw bewindvoerder onderzoeken wat er moet gebeuren om het budgetplan sluitend te maken. Dit zal altijd in samenspraak zijn met de cliënt, echter kan het voorkomen dat dit niet altijd als prettig wordt ervaren. Uw bewindvoerder maakt uiteindelijk de beslissing, maar legt altijd uit wat ten grondslag ligt aan deze beslissing. 

Tot de normale werkzaamheden van de bewindvoerder behoren:

- openen beheer- en zakgeldrekening
- opstellen budgetplan
- ontvangen alle inkomsten en betalen lasten volgens budgetplan
- maken noodzakelijke investeringen
- ontvangen post van relaties aanwezig in het budgetplan
- declareren ziektekosten
- aanvragen heffingskortingen,aangifte inkomstenbelasting vanaf de aanvang 
- aanvragen kwijtscheldingen gemeentelijke lasten en waterschapsheffing
- aanvragen toeslagen
- aanvragen bijzondere bijstand (kosten bewindvoering)
- inventariseren schulden
- begeleiding naar schuldregelende instantie voor starten traject schuldsanering
- jaarlijks afleggen rekening en verantwoording kantonrechter

Niet tot de normale taken behoren:
- problematische schuldsanering
- verkoop van onroerend goed of aandelen
- ontruiming van de woning

Aangifte IB in box 1 voor meerdere jaren en een keer en aangifte box 2 of 3

Beschermingsmaatregel

De wettelijke beschermingsmaatregel  beschermingsbewind is in het leven geroepen voor mensen die tijdelijk of duurzaam niet in staat zijn hun eigen financiële belangen te behartigen.

Actkon Bewindvoering  onderscheidt de volgende  categorieën van cliënten:

  1. Mensen met problematische schulden
  2. Mensen met een verstandelijke beperking
  3. Mensen met een psychische beperking
  4. Mensen met een psychogeriatrische aandoening

 

Contact met de bewindvoerder             

Voor het leggen van de juiste basis is een goede samenwerking tussen de cliënt (en begeleider) en de bewindvoerder van Actkon Bewindvoering  van essentieel belang. Voordat een bewindvoerder bij de kantonrechter aangeeft zich bereid te verklaren om tot bewindvoerder te worden benoemd, moet deze beschikken over voldoende informatie om te kunnen beoordelen of een goed bewind mogelijk is. Op basis van financiële informatie en een kennismakingsgesprek zal de bewindvoerder van Acton Bewindvoering beoordelen of er een bereidverklaring kan worden afgegeven.

Bij de start van het bewind is het contact intensief omdat er veel zaken geregeld moeten worden en problemen overwonnen dienen te worden. Als deze zaken opgelost zijn wordt het contact minder. Als een aanvrager door een hulpverlener wordt ondersteund kan het prettig zijn als deze bij een huisbezoek aanwezig is.