Onze Werkwijze

Het intakegesprek

Nadat u bij ons aangemeld bent maken wij op korte termijn een afspraak bij u thuis voor een intakegesprek. Dit is meestal binnen 2 weken en in geval van spoed op kortere termijn.

Als u via een derde partij (meestal een hulpverleningsinstantie, soms een familielid) bij ons terecht bent gekomen, is die partij bij het gesprek aanwezig.

Heeft u ons zelf gebeld? Dan bekijken we of het nodig is om een hulpverleningsinstantie in te schakelen.

Wat doen wij bij de intake?                                                                    Aan de hand van een uitgebreid intakeformulier nemen we allerlei vragen met u door om uw situatie zo goed mogelijk in kaart te brengen. We kijken wat er aan inkomen bij u binnenkomt en we kijken wat er aan vaste lasten moet worden betaald. We brengen achterstanden in betalingen in kaart en we kijken of er schulden zijn. Aan de hand van deze gegevens kunnen we zien of er recht is op aanvullend inkomen of dat er bijvoorbeeld een te hoog beslag ligt op uw inkomen. We kijken hoe hoog eventuele schulden ongeveer zijn en wat we er mee kunnen doen. Zijn er wel belemmerende schulden, bijvoorbeeld fraudeschulden, dan gaan we zo snel mogelijk de schuldeisers van uw situatie op de hoogte brengen. Belangrijkste is dan dat we ervoor gaan zorgen dat de vaste lasten in ieder geval betaald worden en er geen nieuwe schulden ontstaan.

Op basis van de intake kunnen we (samen) besluiten om een verzoek tot het instellen van een beschermingsbewind bij de rechter aan te vragen.

Als we gezamenlijk besluiten een beschermingsbewind aan te vragen gaan we ter plekke samen met u het verzoekschrift invullen. Als de benodigde stukken voor de aanvraag compleet zijn sturen we dit zo snel mogelijk op naar de rechtbank. Het duurt een aantal weken voor de rechter uitspraak doet. In principe beginnen we na de uitspraak, zodra de beschikking bij ons binnen is, met het beheren van uw budget. Als de situatie vereist dat we meteen moeten beginnen, bijvoorbeeld een dreigende huisuitzetting of afsluiting van energie, kunnen we alvast op vrijwillige basis van start gaan. Omdat we dan nog geen beheerrekening voor u kunnen openen kunt u gebruik maken van de derdengeldrekening van Actkon Bewindvoering. U sluit dan met Acton Bewindvoering een contract budgetbeheer en wij zullen het werk gaan uit voeren. Als de beschikking binnen is zullen we voor u een beheerrekening openen op uw eigen naam en daar beheren we dan uw geld op. Eventueel kunt u dan ook via ons een weekgeldrekening krijgen. Het contract budgetbeheer vervalt dan automatisch.

Gegevens in dossier                                                                               Alle gegevens die we hebben verzameld tijdens het intakegesprek, komen in een persoonlijk dossier. Als de beschikking van de rechtbank binnen is gaan we werkgevers of uitkerende instanties aanschrijven om hen van de situatie op de hoogte te brengen. We vragen termijnbedragen (energie, huur, etc.) op, evenals eventuele achterstanden.

Budgetplan                                                                                               Op basis van alle gegevens stellen we een voorlopig budgetplan op. In dat plan spreken we met de cliënt en eventueel met de zorgverlener af wat er maandelijks aan geld binnen komt en wat er uitgaat. Ook de hoogte van het weekgeld voor levensonderhoud is erin opgenomen.

Als het eerste inkomen bij ons binnen is, kunnen we het voorlopige budgetplan uitvoeren. Dat betekent onder meer dat u van ons het weekgeld ontvangt. Periodiek ontvangt u een afschrift, zodat u precies weet waar u aan toe bent en wat er met uw geld gedaan is.

Vergoeding van de kosten                                                                Wettelijke bewindvoering                                                                                                    De vergoeding is wettelijk vastgesteld door het LOVCK (Landelijk Overleg Voorzitters Civiele en Kantonsectoren).. Als er sprake is van een laag inkomen (bijstandsniveau) gaan we kijken of u in aanmerking komt voor een vergoeding van de kosten middels bijzondere bijstand. Dit regelen wij verder voor u.